Từ bi hỷ xả

TỪ - BI - HỶ - XẢ

TỪ - BI - HỶ - XẢ 

TỪ là tâm không sân si, là nền tảng của tình yêu, là mong muốn người khác được hạnh phúc. 

BI là tâm không hại, thương hết không vì một ai, tình yêu xuất phát từ tình thương, muốn giúp người khác thoát khỏi khổ sở. 

HỶ là tâm không đố kị, ganh tị, vui vẻ hài hoà, tình yêu xuất phát từ niềm vui, vui khi người khác có niềm vui. 

XẢ là tâm không cố chấp, xoá hết đắng cay vui buồn, không kết tội, không dằn vặt, có thể bỏ qua, tha thứ cho người khác.