Màn hạt bảo châu

Màn hạt bảo châu mật độ kết 80 sợi 

Giá màn hạt bảo châu kết mật độ 80 sợi mét ngang

Giá màn hạt bảo châu mật độ kết thịnh đại 80 sợi mét ngang

* Giá rèm hạt bảo châu SANI kết 80 sợi/1m ngang.

- Kích thước ngang 80cm x cao 2m giá = 1.668.000 đồng

- Kích thước ngang 90cm x cao 2m giá = 1.880.000 đồng

- Kích thước ngang 100cm x cao 2m giá = 2.080.000 đồng

- Kích thước ngang 110cm x cao 2m giá = 2.280.000 đồng

- Kích thước ngang 120cm x cao 2m giá = 2.490.000 đồng

- Kích thước ngang 130cm x cao 2m giá = 2.710.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu lớn hơn những kích thước trên có giá : 1.230.000đ/1m2

Giá màn hạt bảo châu mật độ kết 60 sợi mét ngang

Giá rèm hạt bảo châu SANI kết 60 sợi/1m ngang

- Kích thước ngang 80cm x cao 2m giá = 1.230.000 đồng

- Kích thước ngang 90cm x cao 2m giá = 1.388.000 đồng

- Kích thước ngang 100cm x cao 2m giá = 1.538.000 đồng

- Kích thước ngang 110cm x cao 2m giá = 1.688.000 đồng

- Kích thước ngang 120cm x cao 2m giá  = 1.848.000 đồng

- Kích thước ngang 130cm x cao 2m giá = 1.999.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu giá = 800.000đ/1m2

Rèm hạt bảo châu ngoài bạn trang trí theo cách dọc xuống ở một số vị trí trong không gian nội thất như trên chúng ta cũng có thể dùng rèm hạt bảo châu trang trí ở trên trần nhà (xem hai hinnh2 dưới).


Không gian trang trí rèm hạt bảo châu

Không gian trang trí rèm hạt bảo châu