Màn hạt bảo châu

Màn hạt bảo châu mật độ kết 80 sợi


Màn hạt bảo châu trang trí thịnh đại 80 sợi

Giá màn hạt bảo châu mật độ kết thịnh đại 80 sợi mét ngang

* Giá rèm hạt bảo châu SANI kết 80 sợi/1m ngang.

- Kích thước ngang 80cm x cao 2m giá = 1.668.000 đồng

- Kích thước ngang 90cm x cao 2m giá = 1.880.000 đồng

- Kích thước ngang 100cm x cao 2m giá = 2.080.000 đồng

- Kích thước ngang 110cm x cao 2m giá = 2.280.000 đồng

- Kích thước ngang 120cm x cao 2m giá = 2.490.000 đồng

- Kích thước ngang 130cm x cao 2m giá = 2.710.000 đồng

- Kích thước theo yêu cầu lớn hơn những kích thước trên có giá : 1.230.000đ/1m2

Màn hạt bảo châu tạo điểm nhấn nhờ mẫu màn hạt ngọc châu