Màn hạt gỗ

Rèm hạt gỗ nhỏ mẫu đài loan

Rèm hạt gỗ nhỏ Đài Loan. Mẫu 38

Giá rèm hạt hạt gỗ nhỏ Đài Loan có 3 kích thước

Ngang 80cm x 2m cao - giá 630.000 đồng

Ngang 100cm x 2m cao - giá 680.000 đồng

Ngang 120cm x 2m cao - giá 730.000 đồng


Rèm hạt gỗ nhỏ Đài Loan. Mẫu 39

Giá rèm hạt hạt gỗ nhỏ Đài Loan có 3 kích thước

Ngang 80cm x 2m cao - giá 630.000 đồng

Ngang 100cm x 2m cao - giá 680.000 đồng

Ngang 120cm x 2m cao - giá 730.000 đồng


Rèm hạt gỗ nhỏ Đài Loan. Mẫu 68

Giá rèm hạt hạt gỗ nhỏ Đài Loan có 3 kích thước

Ngang 80cm x 2m cao - giá 630.000 đồng

Ngang 100cm x 2m cao - giá 680.000 đồng

Ngang 120cm x 2m cao - giá 730.000 đồng


Rèm hạt gỗ nhỏ Đài Loan. Mẫu 70

Giá rèm hạt hạt gỗ nhỏ Đài Loan có 3 kích thước

Ngang 80cm x 2m cao - giá 630.000 đồng

Ngang 100cm x 2m cao - giá 680.000 đồng

Ngang 120cm x 2m cao - giá 730.000 đồng


Rèm hạt gỗ nhỏ Đài Loan. Mẫu 86

Giá rèm hạt hạt gỗ nhỏ Đài Loan có 3 kích thước

Ngang 80cm x 2m cao - giá 630.000 đồng

Ngang 100cm x 2m cao - giá 680.000 đồng

Ngang 120cm x 2m cao - giá 730.000 đồng


Rèm hạt gỗ nhỏ Đài Loan. Mẫu 88

Giá rèm hạt hạt gỗ nhỏ Đài Loan có 3 kích thước

Ngang 80cm x 2m cao - giá 630.000 đồng

Ngang 100cm x 2m cao - giá 680.000 đồng

Ngang 120cm x 2m cao - giá 730.000 đồng


Rèm hạt gỗ trang trí ở không gian nội thất gia đình