Màn hạt nhựa giả pha lê

Video mật độ kết dày 80 sợi

Video mật độ kết dày 50 sợi