Màn ống trúc tự nhiên

Rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh

Hình ảnh tranh bông hoa sen đỏ vẽ trên nền ống trúc tự nhiên

Rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh

Hình ảnh cây trúc và đôi chim trong cảnh đêm trăng sáng

Rèm ống trúc tự nhiên vẽ tranh

Hình ảnh cây trúc và đôi chim tượng ý nghĩa trúc song đôi hạnh phúc